Navigacija

Politika privatnosti

Uvodne odredbe

Društvo DI – EL d.o.o. poštuje privatnost svojih klijenata i svih trećih osoba i čini sve kako bi Vaši osobni podaci bili zaštićeni. Molimo imajte na umu da u svakom trenutku zadržavamo pravo izmjene uvjeta Politike privatnosti (u daljnjem tekstu: ”Politika”). Osobne podatke možemo prikupljati u svakoj dodirnoj točki ili interakciji s klijentima, a također i u svim aspektima našeg poslovanja.
Ova Politika privatnosti za DI – EL d.o.o. primjenjuje se od 25. svibnja 2018. Korištenjem usluga i proizvoda DI – EL d.o.o. povjeravate nam svoje podatke. Ova Politika opisuje koje podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim podacima.

a) Za obradu podataka odgovoran je:
Kompanija: DI – EL d.o.o.
Skraćeno: DI – EL d.o.o.
Sjedište: Kastav, Žegoti 30a
OIB: 16859716386

Povjerenik za zaštitu osobnih podataka dostupan je putem e- pošte: laser3dcentar@gmail.com

b) Ako se koristimo uslugama vanjskih pružatelja
za obradu vaših osobnih podataka, govorimo o obradi (osobnih podataka) po nalogu. I u tom smo slučaju odgovorni za zaštitu vaših osobnih podataka.
Kod obrade vaših osobnih podataka možemo se poslužiti pružateljima usluga izvan EU-a. To ćemo učiniti samo ako za tu treću zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti ili ako smo s pružateljem usluga ugovorili primjerena jamstva ili pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka. 
“Osobnim podacima” smatraju se sve informacije prikupljene i pohranjene u obliku koji omogućuje da budete osobno identificirani, i to direktno (npr. imenom) ili indirektno (npr. brojem telefona) kao fizička osoba. Prije nego što nam dostavite te informacije, preporučujemo da pročitate ovaj dokument u kojemu su opisane naše smjernice za zaštitu privatnosti klijenata.
Mi možemo koristiti Vaše osobne informacije (u nastavku „OI“) u marketinške svrhe. Ako tako zahtijeva važeći zakon, od Vas će biti zatraženo da date izričiti prethodni pristanak za primanje takvih marketinških materijala.
Ako pristupite i koristite našu stranicu (što uključuje: pregled, prijenos, pohranjivanje u međumemoriju (“cache”) ili spremanje ove stranice ili bilo kog servisa, funkcije, materijala ili sadržaja koji se nalaze na njoj), to znači da ste pročitali i prihvatili sve uvjete korištenja. Ako se ne slažete s uvjetima, ne smijete koristiti ovu stranicu u bilo koju svrhu.

1. Vaša prava

a) Pravo na ispravak:
Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.

b) Pravo na brisanje:
Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza

c) Pravo na mogućnost prijenosa podataka:
Od nas možete zatražiti da vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu.

d) Pravo na pristup:
Od nas možete dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup tim podacima i sljedeće informacije: informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ, primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom razdoblju u kojemu će osobni podaci biti pohranjeni ili o kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja, postojanju Vaših prava koja su navedena o ovoj točci Politike, postojanju automatiziranog donošenja odluka, uključujući izradu profila te o informacijama o logici obrade, važnosti i predviđenim posljedicama obrade, zaštitnim mjerama ako se osobni podaci prenose u treće zemlje ili međunarodne organizacije.

e) Pravo na ograničenje obrade:
Od nas možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:

•  ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka
•  ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima
•  ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili
•  ako ste podnijeli prigovor zbog distribucije tih podataka

f) Pravo na prigovor:
Ako vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite vaših podataka.

g) Pravo na žalbu:
Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka, odnosno u slučaju promjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.

h) Ostvarivanje prava:
Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz uvodnih odredbi ove Politike.

i) Potvrda identiteta:
U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere vašeg identiteta. To služi zaštiti vaših prava i privatne sfere.

j) Zlouporaba prava:
Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.

2. Pravne osnove za obradu Vaših podataka

Osobne podatke obrađujemo na temelju sljedećih pravnih osnova:

•  Na pravnu osnovu oslanjamo se da je obrada osobnih podataka nužna za izvršenje ugovora. Ako potrebni osobni podaci ne budu dani, mi ne možemo pružiti usluge.
•  Oslanjamo se na svoje legitimne poslovne interese kako bi pružali svoje usluge, sprječavali prijevare i poboljšali svoje usluge. Prilikom korištenja osobnih podataka u svrhu ostvarivanja naših legitimnih interesa ili legitimnih interesa trećih osoba, uvijek ćemo davati prioritet Vašim pravima i interesima za zaštitom Vaših osobnih podataka nad našim pravima i interesima ili pravima i interesima treće osobe. Nekad vas možemo kontaktirati i putem drugih kanala kao što su e-pošta, pošta, telefon ili SMS – odabrani način ovisi o kontaktnim informacijama koje ste prethodno podijelili s nama. Također obrađujemo poruke koje nam pošaljete.

Postoji nekoliko razloga tomu:

• Odgovaranje i obrada bilo kakvih zahtjeva koje ste napravili.
• Također vam šaljemo druge vrste materijala vezanih uz Vaše upite, kao što su informacije o tome kako nas možete kontaktirati ako vam zatreba pomoć pri korištenju naših proizvoda.

3. Informacije za pojedine kategorije ispitanika

3.1. Naši klijenti

3.1.1. Zašto prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke?
Sve vrste Vaših osobnih podataka obrađujemo u sljedeće svrhe:

• komunikacija putem telefona, elektronske pošte i izravno na mjestu pružanja usluge:
Za vrijeme ugovornog odnosa, kao i po prestanku našeg ugovornog odnosa, stupamo s Vama u kontakt preko sljedećih komunikacijskih kanala za koje ste nam dali privolu: poziv, SMS, elektronička pošta (e-mail), društvene mreže, pisanim putem (poštom)
• pružanje usluga koje ste tražili od nas a sve vezano za isporuku naših proizvoda;
• korištenje Vaših povratnih informacija za unapređenje naših usluga;
• pretplata na naš newsletter, ostale marketinške komunikacije te marketinške aktivnosti sa svrhom obavještavanja o našim uslugama i proizvodima;
• naše interne statističke obrade podataka;
• praćenje zadovoljstva;
• Realizacija ugovora:
Osobne podatke obrađujemo u svrhu pružanja usluga iz naše djelatnosti. Vaše osobne podatke obrađujemo kod Vaših upita u skladu s važećim propisima (npr. Zakon o elektroničkim komunikacijama, Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o zaštiti osobnih podataka itd.), kao i radi obavještavanja koja smo dužni vršiti prema važećim propisima (npr. radi slanja obavijesti, slanja podsjetnika za plaćanje usluga i slično). U svrhu realizacije ugovora možemo Vam se obratiti putem podataka za kontakt koje ste nam dali.;
• Otkrivanje zlouporaba i prepoznavanje grešaka:
Vaše osobne podatke obrađujemo i interno, radi razotkrivanja prijevara i zlouporaba. U svrhu otkrivanja zlouporaba i prepoznavanja grešaka možemo Vam se obratiti putem podataka za kontakt koje ste nam dali.;
• Provjera boniteta i naplata potraživanja:
Prije zaključenja ugovora i tijekom postojećeg ugovornog odnosa s Vama mi kao trgovačko društvo imamo opravdan interes saznati više o bonitetu svojih (budućih) korisnika. Ako smo Vaše osobne podatke pohranili već prilikom ranijega ugovornog odnosa s Vama (a još uvijek ih čuvamo u skladu s važećim propisima i ovom Politikom), možemo ih upotrebljavati za ocjenu boniteta u slučaju da želite zaključiti novi ugovor s nama. U tom slučaju riječ je o profiliranju u smislu ove Politike. Ako je Vaš bonitet nizak ili ne možemo dobiti podatke o Vašem bonitetu, možemo odbiti sklapanje ugovora ili zatražiti dodatna sredstva osiguranja. Ako imate prigovor u vezi s procjenom boniteta, možete je osporiti u bilo kojem trenutku i iznijeti svoje gledište. Ako ne ispunite svoje ugovorne obveze, kako bismo se zaštitili kao vjerovnik, možemo proslijediti odgovarajuće osobne podatke i koristiti se uslugama fizičkih i pravnih osoba za naplatu potraživanja (npr. odvjetnički uredi, agencije za naplatu potraživanja i slično). Prije nego što poduzmemo takvu mjeru, o tome ćemo Vas posebno obavijestiti putem podataka za kontakt koje ste nam dali, kako bismo Vam dali priliku za očitovanje.

3.1.2. Izvori iz kojih prikupljamo Vaše podatke

4. Osobni podaci koje nam dajete.

Prikupljamo i koristimo podatke koje nam dajete. Kada napravite rezervaciju ili upit za naš proizvod (dalje: rezervacija/upit), od vas se (minimalno) traži ime i prezime ili naziv društva, adresa e-pošte, adresa, broj telefona/mobitela, podatci o plaćanju i OIB.

Postoje i neke druge situacije u kojima ćete nam davati svoje osobne podatke. Primjerice, ako pretražujete našu stranicu putem pretraživača na svom mobilnom uređaju, možete odlučiti omogućiti nam pristup vašoj trenutnoj lokaciji ili kontaktnim podacima – to nam pomaže u optimiziranju usluge i iskustva koju vam pružamo.

5. Osobni podaci koje prikupljamo automatski.

Kad posjetite našu internetsku stranicu ili aplikacije automatski prikupljamo određene informacije. To uključuje vašu IP adresu, datum i vrijeme pristupa našim usluga, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama. Također prikupljamo informacije o klikovima i stranicama koje su vam prikazane.
Ako koristite mobilni uređaj, prikupljamo podatke koji identificiraju vaš mobilni uređaj, postavke vezane uz vaš uređaj te karakteristike i podatke o drugim sistemskim aktivnostima.

3.1.3. Vrsta podataka koje prikupljamo

Upotrebljavamo sljedeće osobne podatke:
a) Vaše temeljne osobne podatke: ime i prezime ili naziv društva, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj mobitela i podaci za kontakt (adresa e-pošte, broj telefona).
b) ostale osobne podatke, koje nam stavljate na raspolaganje prilikom sklapanja ugovora ili tijekom trajanja ugovornog odnosa, kao što su podaci iz osobne iskaznice, bankovni račun, ovlasti potpisivanja ili zastupanja; pod to ne potpadaju podaci koji su posebno osjetljivi s aspekta zaštite osobnih podataka, posebice podaci o rasnoj ili etničkoj pripadnosti, političkim ili vjerskim uvjerenjima ili svjetonazoru, genetički podaci.
c) podatke koje prikupljamo putem tzv. kolačića postavljenih u Vaš internet preglednik kao primjerice IP adresa sa koje se pristupa internet stranici, vrijeme pristupanja i slično. Sve informacije o kolačićima dobit ćete pri prvom posjetu internet stranici na temelju kojih možete dati ili uskratiti privolu za upotrebu kolačića koji nisu nužni da bi Internet stranica ispravno funkcionirala. Bitno je naglasiti da se postavke kolačića uvijek mogu podesiti u internet pregledniku i da ćemo koristiti podatke dobivene putem kolačića samo na temelju Vaše privole.
d) ostali podaci koje nam napomenete, a želite da ostanu tajni
Vi možete u svako doba otkazati zaštitu nad ovim podacima, izričitom izjavom. Vi se možete u svako doba isključiti s naše mailing liste, čime Vaši podaci neće biti korišteni s naše strane za promociju. U tom slučaju mi ih možemo koristiti samo u svoje interne svrhe, npr. radi statističke obrade podataka.

3.1.4. Dijeljenje Vaših podataka s drugim osobama

U određenim situacijama, podijelit ćemo vaše osobne podatke s trećim osobama.

Nadležna tijela:
Osobne podatke otkrivamo tijelima nadležnima za provođenje zakona ako je potrebno sukladno zakonu ili je nužno za prevenciju, otkrivanje ili progon kaznenih djela i prijevare, ili ako smo na drugi način pravno obvezni to učiniti. Osim toga, nadležnim tijelima možemo otkriti osobne podatke kako bismo zaštitili svoja prava ili imovinu ili prava i imovinu naših poslovnih partnera.
Oglašivački partneri:
Dijelimo osobne podatke s oglašivačkim partnerima, uključujući vašu adresu e-pošte, kao dio oglašavanja naših putem trećih osoba (kako bismo osigurali da će relevantni oglasi biti prikazani pravoj publici). Nastojimo podijeliti samo adresu e-pošte u nepovratno šifriranom obliku kako bismo omogućili sparivanje vaše adrese e-pošte s postojećom bazom podataka o korisnicima, tako da vaša adresa e-pošte ne može biti korištena u druge svrhe. Za više informacija o personaliziranim oglasima i vašim dostupnim opcijama, molimo, pročitajte stavke ‘Kako se koriste kolačići?’ i ‘Koje su vam opcije dostupne’ u našoj Izjavi o kolačićima.

Prenošenje osobnih podataka koje je opisano u Politici može uključivati prenošenje osobnih podataka u druge države čiji zakoni o zaštiti podataka nisu toliko sveobuhvatni kao zakoni država članica Europske unije. Kada je to nužno na temelju europskog prava, prenijet ćemo osobne podatke samo primateljima koji omogućuju adekvatnu razinu zaštite podataka. U takvim situacijama, po potrebi, sklopit ćemo ugovore kako bismo osigurali da su vaši osobni podaci i dalje zaštićeni u skladu s europskim standardima. Možete nas zamoliti da vam pošaljemo na uvid preslike takvih ugovora korištenjem navedenih kontakt podataka.

3.1.5. Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Vaše temeljne osobne podatke načelno brišemo po prestanku ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.
Molimo da uzmete u obzir da ne brišemo vaše podatke:

• vaše temeljne osobne podatke: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj mobitela i podaci za kontakt (adresa e-pošte, broj telefona)
• ostale osobne podatke, koje nam vi ili treće osobe stavljate na raspolaganje kao što su podaci iz osobne iskaznice ili putovnice, bankovni račun, ovlasti potpisivanja ili zastupanja; pod to ne potpadaju podaci osjetljivi s aspekta zaštite podataka, posebice podaci o rasnoj ili etničkoj pripadnosti, političkim ili vjerskim nazorima ili svjetonazoru, genetički podaci.

Vaši ostali osobni podaci načelno se brišu po prestanku odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza pohranjivanja, osim u slučaju da je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih potraživanja ili ako je uložen prigovor na proizvod ili uslugu u roku, sve do konačnog dovršetka postupaka po prigovoru u skladu s važećim propisima.

Vaše podatke o korištenju naših proizvoda ili usluga, njihovim sadržajima načelno brišemo po prestanku odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza pohranjivanja, osim u slučaju da je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih potraživanja ili ako je uložen prigovor na proizvod ili uslugu u roku, sve do konačnog dovršetka postupaka po prigovoru u skladu s važećim propisima.

Jednom kad nam dostavite podatke i pristanete da Vas kontaktiramo ulazite na našu mailing listu. Trenutak ulaska jest Vaš pristanak da Vas se kontaktira. Zaštita privatnosti Vaših podataka postoji trajno. U svakom trenutku možete tražiti isključenje s naše mailing liste..

6. Newsletter - Osobni podaci

Vaše informacije koristimo u sljedeće marketinške svrhe:

1. Kako bismo vam slali redovite novosti vezane uz naše proizvode i usluge. Možete se odjaviti od primanja obavijesti putem emaila brzo, jednostavno i bilo kada – samo kliknite na link “Odjavi se” u svakom newsletteru.

2. Na temelju vaših informacija, mogu vam se prikazati personalizirane ponude na našim internet stranicama, u mobilnim aplikacijama ili čak na drugim stranicama/aplikacijama (uključujući i društvene mreže), a sadržaj stranice koji se prikazuje vama može biti personaliziran. One mogu uključivati ponude koje je moguće izravno rezervirati putem naše internet stranice, ili druge ponude i proizvode treće strane za koje mislimo da bi vam se mogli svidjeti.

3. Prilikom sudjelovanja u drugim promotivnim aktivnostima (poput natječaja, programa vjernosti ili nagradnih igara), relevantne će se informacije koristiti za administraciju tih promotivnih aktivnosti.

7. Kolačići ("cookies")

Kao i mnoge druge stranice, naša stranica može koristiti “kolačiće” i druge tehnologije koje nam pomažu da isporučimo specifičan sadržaj prema Vašim interesima i/ili analiziramo Vaš uzorak posjeta stranicama. “Kolačići” i slični sustavi za praćenje su paketi podataka koje koriste serveri kako bi slali statusne informacije u korisnikov preglednik te za povrat statusnih informacija u originalni server kroz taj isti preglednik. Na temelju tog uzorka, informacije se prilagođavaju vašim potrebama i načinu na koji obično koristite internet. Kolačići i slični sustavi za praćenje mogu biti instalirani na Vaš uređaj ovisno o postavkama Vašeg preglednika.

Kao što je slučaj i s mnoštvom drugih portala, i naš može koristiti „kolačiće“ i druge tehnologije koje nam olakšavaju isporučivanje sadržaja ovisno o vašim područjima interesa i/ili analiziranje karakteristika vaših posjeta. Kolačići se sami po sebi ne mogu koristiti za otkrivanje vašeg osobnog identiteta. Kad pristupate našim web stranicama, ova informacija našim poslužiteljima identificira svojstva vašeg pretraživača, ali ne i vas. Želite li u bilo kojem trenutku izbrisati ili onemogućiti kolačiće na svojem računalu, možete ažurirati postavke svojeg internetskog pretraživača (informacije o načinu brisanja i onemogućavanja kolačića potražite na svojem pretraživaču odabirom izbornika „Help“) Informacije možemo također prikupljati korištenjem „pikselskih oznaka“, „mrežnih signala“, „praznih GIF-ova“ ili sličnih sredstava (zajednički nazvanih „pikselske oznake“) koja nam omogućuju saznati kad posjećujete naš portal i kako koristite naše e-mail poruke ili oglase.

Ova web-stranica koristi kolačiće. Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića.
Kolačići su male tekstne datoteke kojima se koriste internetske stranice kako bi unaprijedile korisničko iskustvo.

Zakon dopušta spremanje kolačića na vaš uređaj ako je izričito potreban za rad stranice. Za sve ostale vrste kolačića potrebno nam je vaše dopuštenje.

Ove stranice koriste različite vrste kolačića. Neke kolačiće postavljaju usluge trećih strana koje se prikazuju na našim stranicama.
U bilo kojem trenutku možete promijeniti ili povući vaš pristanak na Izjavu o kolačičima na našim internetskim stranicama.

Saznajte više tko smo mi, kako nas možete kontaktirati i kako mi obrađujemo vaše osobne podatke u našoj Politici privatnosti.
Vaš pristanak odnosi se na sljedeće domene: