Usluge

Frezanje PMMA

Facebook
Twitter

Frezanje Multilayer PMMA

Da li je uopće moguće postići gradaciju prozirnosti boja bez vidljivih slojeva? Da, s InfinityLayer tehnologijom je moguće! 

InfinityTemp – nova generacija ultra estetskog PMMA-a materijala.
Dentalne restauracije su odobrene za trogodišnje vrijeme nošenja.
Promjeri diskova su 98,5mm i 95mm, a visine 16mm i 20mm.

Ista cijena bez obzira na visinu diska

Multi-Layered PMMA