Usluge

Printanje u Rezinu

Facebook
Twitter

SISMA - DENTONA - BEGO

Uz 3D print certificiranih biokompatibilnih materijala ,kompozita ili kompozita sa nanokeramikom,možete podići preciznost i brzinu na zavidan nivo. Visoka čvrstoća,privremene ili trajne restauracije , brza isporuka ,prihvatljive cijene su imperativ naše suradnje.

Širok spektar resina za Sismine Everes i BEGO Varseo printere omogućuje digitalizaciju Vaše tehnike ili ordinacije sa osobnim printerom ili suradnjom sa printing centrom koji garantira preciznost modela,privremenih kruna,kirurških vodilica,casting elemenata i štedi Vaše vrijeme.

BEGO nanokompoziti

Razvoj nanokompozita u cijelosti mijenja način izrade protetskih nadomjestaka,visinu estetike, brzinu i uvodi digitalizaciju u dentalni sektor na velika vrata.

Precizno uzimanje otisaka intraoralnim skenerom, jednostavni programi za kreiranje novog osmjeha,poptuno automatizirani printeri ,mijenjaju izgled laboratorija i ordinacije.  Kompletnu podršku za Vaš razvojni put možete naći kod nas.