ekskluzivni distributer

lasera, printera, skenera i softvera
za primjenu u dentalnoj djelatnosti

generalni distributer dentalnih uređaja

Ekskluzivni distributer

dentalnih uređaja

za Hrvatsku, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Albaniju.

Info Centar

Rijeka

Martinkovac 143 B

Zagreb

Josipa Strganca 2

Enamel d.o.o

Generala Stefanika 49 lok 2

11000 Beograd

Republika Srbija

Sanitaria dental d.o.o.

Mostar

Ul. Blajburških žrtava 23, 88000 Mostar

Tehno dental d.o.o.

Banja Luka

Bulevar vojvode Ž.Mišić 10b, 78000 Banja Luka

Matkospharm

Priština

Rr. Shpetim Roboj nr 289, Priština, Kosovo

Tehno dental d.o.o.

Podgorica

Bracana Bracanovića 42, 81000 Podgorica

Sanitaria dental

Makedonija

-- / --

Medfau ltd

Tirane

Lagjia 5 Kavale, RR Deshmoret, 1001 Tirane

zastupamo i distribuiramo brendove dentalnih uređaja:

materijali u stomatologiji

Materijali

proizvodnja i distribucija nadogradnji za zubne implantate , vijaka za konstrukcije , zubnih polimera i proizvodnja prilagođenih stomatoloških nadomjestaka